Cơ điện lạnh REE dự chi gần 500 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2019

Cơ điện lạnh REE dự chi gần 500 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2019

Cơ điện lạnh REE sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 16%.

Ngày 28/2 tới đây CTCP Cơ điện lạnh (REE) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 16%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.600 đồng. Thời gian thanh toán 10/4/2020.

Như vậy với hơn 310 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Cơ điện lạnh REE sẽ chi khoảng gần 500 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2019 đạt 4.890 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. NST công ty mẹ đạt 1.638,6 tỷ đồng giảm 8% so với 2018 tương đương EPS đạt 5.286 đồng. So với kế hoạch 5.577 tỷ đồng doanh thu và 1.465 tỷ đồng LNST, kết thúc năm 2019 REE mới hoàn thành được 88% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt 17% mục tiêu về LNST.

Tính đến hết năm 2019 Cơ điện lạnh REE còn hơn 6.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 240 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 1.050 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 31/3 tới đây.

Viết bình luận của bạn